Ik Van Linux

Werken In De Terminal


Inleiding

Ik wil je graag uitleggen hoe je meer uit je Raspberry Pi, of welke andere Linux computer dan ook haalt.

Beginnen Met De Terminal

Linux machines kunnen zeer effectief bediend worden via de terminal. Het kan even wennen zijn voor mensen die een grafische werkomgeving gewend zijn, maar ik nodig je graag uit om de terminal samen met mij te gaan verkennen.
Hier lees je ook wat de meest gebruikte manieren zijn om in de Linux Terminal te komen.

Je Eerste Stapjes In De Terminal

Je leert de basisbeginselen van de terminal kennen. We leren o.a. de Prompt kennen en leren omgaan met fouten. En tegelijkertijd leer je het eerste commando, ls. Ook switches en parameters komen aan bod.
Ik geef toe, het is een lange pagina, voor één commando. Maar dat komt omdat ik meteen ook het concept van commando switches en parameters uitleg.
Aan het eind van deze pagina leg ik uit hoe je de terminal kunt verlaten met het exit commando en hoe je de computer netjes uit kunt schakelen met het shutdown commando.

Spelen Met Directories

Ik neem aan dat je wel bekend bent met directories. In dit hoofdstuk leg uit hoe je in de terminal door de directories kunt bladeren en hoe je directories maakt en weggooit. Je leert ook twee speciale directories kennen en wat daar het nut van is.
Ik leg je ook in grote lijnen uit waar je van alles kunt vinden op een Linux computer.
En je leert in dit hoofdstuk de pwd, cd, mkdir en rmdir commando’s kennen.

Bestanden

Hier leren we wat voor regels er gelden bij het benoemen van bestanden. We leren ook de volgende commando’s kennen: cat, more, less, mv, touch, rm en cp, waarmee bestanden bekeken, aangemaakt, hernoemd, verplaatst, verwijderd en gekopieerd kunnen worden.
Ook leren we bestanden recursief weggooien middels de -r switch van het rm commando.

Doorverwijzen En Pijpen

In de eerste helft van dit hoofdstuk leren we hoe we de input en de output van programma’s kunnen doorverwijzen van of naar een tekst bestand. Tijdens dat proces leren we ook meteen weer wat nieuwe commando’s kennen, zoals sort en grep .
Daarna gaan we het over Piping hebben. Dat is het doorsturen van de output van een programma naar de input van een volgend programma. Daarbij leren we de commando’s wc en rev kennen.

Enkele Bash Trucjes

Bash kan terug kijken in de geschiedenis en zelfs de toekomst voorspellen. Hierdoor hoef je minder te typen en kun je dus sneller werken in de Terminal.
En stiekem leer je ondertussen ook nog het history commando kennen.

Gebruikers En Rechten

Dit hoofdstuk leert je hoe Linux met gebruikers omgaat en hoe de rechten van die gebruikers geregeld zijn zodat de ene gebruiker dingen van de andere gebruiker niet kapot kan maken.
We leren daarbij natuurlijk weer nieuwe commando’s kennen. Zoals het commando met de kortste naam w. En verder leren we de commando’s chmod, chown, chgrp, sudo, id en usermod .

Bestanden Vergelijken

Vroeg of laat komt de vraag of twee bestanden gelijk zijn aan elkaar. Het kan ook zijn dat je al weet dat de bestanden verschillend zijn, maar je wil graag weten wat de verschillen dan zijn. Zie hier de md5sum en diff commando’s.

Bestanden Bekijken

In dit hoofdstuk komen de commando’s head en tail aan bod, waarmee respectievelijk het begin en het einde van bestanden bekeken kan worden.

Snelkoppelingen

Linux kent natuurlijk ook snelkoppelingen, die dingen heten in Linux links. Met het ln commando kun je links aanmaken. Je leert ook het verschil kennen tussen harde links en symbolische links.

Zoeken

We hebben al gezien dat je met less in een bestand kunt zoeken. Maar wat nu als je niet weet in welk bestand je moet zoeken? Dan zoek je toch gewoon in meerdere bestanden in een keer. Dat kan met het grep commando. Maar met ag gaat dat nog een stuk beter. En met find kun je zoeken op eigenschappen van een bestand, dus niet specifiek op de inhoud ervan.

Achtergrond

In dit hoofdstuk komen een aantal leuke commando’s aan de beurt. We gaan een beetje op de achtergrond werken. Daarbij heb je de commando’s fg, bg en jobs voor nodig. En natuurlijk leg ik ook uit wat het verschil tussen de voor en achtergrond is.
Als bonus leren we ook nog het sleep commando kennen.

Processen

We leren in dit hoofdstukje wat processen zijn en hoe we die kunnen manipuleren. Daarbij leren de commando’s kill, killall, xkill, ps, top en htop kennen.

Commando's

In dit hoofdstuk leren we hoe Linux zijn commando’s opzoekt en uitvoert. We leren over de variabele PATH. En we leren ook een nieuw commando kennen, which.
Tenslotte schrijven we ons eerste programma en zorgen ervoor dat we het kunnen uitvoeren.

Variabelen

Er is een verschil tussen normale variabelen en environment variabelen. We leren weer een behoorlijk aantal commando’s kennen: printenv, export, source, unset, printf en bash.
We leren hoe we variabelen kunnen aanmaken, wijzigen, vergeten en hoe we ze moeten gebruiken. Ook leren we hoe we de output van een programma aan een variabele kunnen toekennen. Er is weer voldoende te leren dus.

Achtergrond Informatie


Je Wachtwoord Wijzigen

Dit is heel belangrijk. Daarom staat dit onderwerp ook zo ver bovenaan. Wijzig het standaard wachtwoord met het passwd commando, zeker als je computer vanaf het internet bereikbaar is.

Tekstverwerken Met Nano

Voor de beginnende en zelfs voor de gevorderde Linux gebruiker kan ik nano als eenvoudige tekstverwerker zeker aanraden. Toegegeven de mogelijkheden zijn niet zo uitgebreid als men tegenwoordig gewend is, maar dat maakt deze tekstverwerker wel eenvoudiger in het gebruik.
Het maakt niet uit welke tekstverwerker je gebruikt. Mocht je nieuw zijn in Linux, neem dan gewoon nano voor je programmeer en configuratie werk.

Een Headless Computer

Voor veel toepassing van de Raspberry Pi heb je geen scherm, toetsenbord of muis nodig. We spreken dan van een Headless computer. Hier kun je lezen hoe je zo’n headless computer in kunt richten en kunt bedienen.

De Gebruiker Root

De gebruiker root is de systeem beheerder. Hij mag daarom zowat alles. De kunst is om je dagelijkse werk uit te voeren zonder root rechten. Dan kun je het systeem ook niet kapot maken. Maar soms is het wel nodig om als root een of meerdere commando’s uit te voeren. Dat doe je met het sudo commando, wat je ongetwijfeld al wel eens voorbij hebt zien komen.
Tevens leren we terloops ook nog even het id en exit commando kennen.

Updates Installeren

Het is heel belangrijk dat je systeem up to date is. Daarom is het verstandig om dit hoofdstukje even te lezen om te zien hoe simpel het is om je Linux systeem up-to-date te houden.

Uitloggen, Uitschakelen en Herstarten

Het is bedtijd, hoe zet ik de computer eigenlijk uit als ik geen grafische interface heb? Dit kun je hier vinden, tezamen met het onderwerp uitloggen, via het exit of logout commando. En herstarten, doe je met het reboot commando.

Er Is Meer Dan Eén Terminal

We hebben het constant over de terminal. Maar wist je dat er meerdere manieren zijn om in de terminal terecht te komen.
Daarbij leren we weer wat nieuwe commando’s kennen, zoals telnet, ssh, who, w en whoami.